Szolgáltatás feltételei

Szolgáltatás feltételei

ÁTTEKINTÉS

Azzal, hogy meglátogatja oldalunkat és/vagy vásárol tőlünk bármit, részt vesz a „Szolgáltatásunkban”, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket („Szolgáltatási feltételek”, „Feltételek”), beleértve a ez a dokumentum és/vagy elérhető hiperhivatkozáson keresztül. A jelen Szolgáltatási feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve, de nem kizárólagosan, a böngészőket, szolgáltatókat, vásárlókat, szállítókat és/vagy a tartalomhoz hozzájárulókat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szolgáltatási feltételeket, mielőtt hozzáférne weboldalunkhoz vagy használná. Az oldal bármely részének elérésével vagy használatával Ön beleegyezik a jelen Szolgáltatási feltételek betartásába. Ha nem ért egyet a jelen szerződés minden feltételével, nem léphet be a weboldalra, és nem vehet igénybe semmilyen szolgáltatást. Ha a jelen Szolgáltatási feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik.

A jelenlegi áruházhoz hozzáadott minden új funkcióra vagy eszközre szintén az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét frissítsük, módosítsuk vagy kicseréljük azáltal, hogy frissítéseket és/vagy változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a változások miatt. A változtatások közzétételét követően a webhely további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti.

1. RÉSZ – ONLINE ÁRUHÁZ FELTÉTELEI

A jelen Szolgáltatási feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy legalább nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, vagy nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, és hozzájárult ahhoz, hogy kiskorúak használja ezt az oldalt.

Termékeinket nem használhatja illegális vagy jogosulatlan célokra, és a Szolgáltatás használatával nem sértheti meg az Ön joghatósága alá tartozó törvényeket (ideértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).

Tilos férgeket, vírusokat vagy romboló jellegű kódokat továbbítani.

A Feltételek bármelyikének megsértése vagy megszegése a Szolgáltatások azonnali megszüntetését vonja maga után.

2. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármely okból, bármikor megtagadjuk a szolgáltatást.

Ön tudomásul veszi, hogy tartalma (a hitelkártyaadatok kivételével) titkosítás nélkül továbbítható, és magában foglalhatja (a) különféle hálózatokon keresztül történő átvitelt; és b) a hálózatok vagy csatlakozó eszközök műszaki követelményeihez való alkalmazkodás és az azokhoz való igazodás módosításai. A hálózaton keresztüli továbbítás során a hitelkártyaadatok mindig titkosítva vannak.

Ön beleegyezik abba, hogy kifejezett írásos hozzájárulásunk nélkül nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja, adja el, adja tovább vagy használja ki a Szolgáltatás bármely részét, használja a Szolgáltatást vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatást nyújtó webhelyen található bármely kapcsolatfelvételt sem.

A jelen megállapodásban használt címsorok csak a kényelem kedvéért szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon nem érintik a jelen Feltételeket.

3. RÉSZ – AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐSZERŰSÉGE

Nem vállalunk felelősséget, ha az ezen a weboldalon elérhető információk nem pontosak, teljesek vagy nem aktuálisak. Az ezen az oldalon található anyagok csak általános tájékoztatást szolgálnak, és nem támaszkodhatnak rájuk, és nem használhatók rájuk egyetlen döntés alapjául az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy frissítettebb információforrások megtekintése nélkül. Az ezen az oldalon található anyagokra való bármilyen támaszkodás a saját felelősségére történik.

Ez az oldal történelmi információkat tartalmazhat. A történelmi információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak tájékoztatási célokat szolgálnak. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az oldal tartalmát bármikor módosítsuk, de nem kötelesek frissíteni az oldalunkon található információkat. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége az oldalunkon bekövetkezett változások figyelemmel kísérése.

4. RÉSZ – A SZOLGÁLTATÁS MÓDOSÍTÁSAI ÉS ÁRAI

Termékeink árai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük.

Nem vállalunk felelősséget Ön vagy harmadik fél felé a Szolgáltatás módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy leállításáért.

5.RÉSZ - TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (adott esetben)

Előfordulhat, hogy egyes termékek vagy szolgáltatások csak online, a Weboldalon keresztül érhetők el. Ezek a termékek vagy szolgáltatások korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, és csak a Visszavételi szabályzatunknak megfelelően küldhetők vissza vagy cserélhetők ki.

Minden erőfeszítést megtettünk, hogy a lehető legpontosabban jelenítsük meg a boltban megjelenő termékeink színeit és képeit. Nem tudjuk garantálni, hogy a számítógép monitorán megjelenített színek pontosak lesznek.

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek korlátozni termékeink vagy Szolgáltatásaink értékesítését bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra vonatkozóan. Ezt a jogot eseti alapon gyakorolhatjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségét. A termékleírások és a termékárak bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint változhatnak. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely terméket bármikor megszüntessük. Bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlat ezen az oldalon érvénytelen, ahol ez tilos.

Nem garantáljuk, hogy az Ön által megvásárolt vagy megszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak, vagy hogy a Szolgáltatásban található hibák kijavításra kerülnek.

6. SZAKASZ – A SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓK ÉS A SZÁMLA PONTOSSÁGA

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármely nálunk leadott rendelést visszautasítsunk. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy rendelésenként vásárolt mennyiséget. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják az ugyanazon ügyfélszámlán vagy ugyanazon hitelkártyán leadott rendeléseket és/vagy ugyanazt a számlázási és/vagy szállítási címet használó rendeléseket. Abban az esetben, ha a megrendelését módosítjuk vagy töröljük, megpróbálhatjuk értesíteni Önt a megrendeléskor megadott e-mail címen és/vagy számlázási címen/telefonszámon. Fenntartjuk a jogot arra, hogy korlátozzuk vagy megtiltsuk azokat a megrendeléseket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók adták le.

Ön beleegyezik abba, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat adjon meg minden üzletünkben történő vásárlás esetén. Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti fiókját és egyéb adatait, beleértve az e-mail-címét, a hitelkártyaszámát és a lejárati dátumokat, hogy végrehajthassuk tranzakcióit, és szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel.

További információért tekintse meg visszaküldési szabályzatunkat.

7. RÉSZ – OPCIONÁLIS ESZKÖZÖK

Hozzáférést biztosíthatunk Önnek harmadik féltől származó eszközökhöz, amelyeket nem figyelünk, és nincs ellenőrzésük vagy bemenetünk.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférést biztosítunk az ilyen eszközökhöz "ahogy vannak" és "ahogy elérhetőek" mindenféle garancia, nyilatkozat vagy feltétel nélkül, és mindennemű jóváhagyás nélkül. Nem vállalunk semmilyen felelősséget, amely harmadik fél opcionális eszközeinek használatából ered vagy azzal kapcsolatos.

A weboldalon keresztül kínált opcionális eszközök használata kizárólag az Ön saját kockázatára és belátása szerint történik, és Önnek biztosítania kell, hogy elolvasta és elfogadta azokat a feltételeket, amelyek alapján az eszközöket az érintett harmadik fél szolgáltatók biztosítják.

A jövőben új szolgáltatásokat és/vagy funkciókat is kínálhatunk (beleértve az új eszközök és források biztosítását) a weboldalon keresztül. Ezekre az új szolgáltatásokra és/vagy szolgáltatásokra is a jelen Szolgáltatási feltételek vonatkoznak.

8. SZAKASZ – HARMADIK FÉL LINKEK

A Weboldalunkon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások harmadik féltől származó anyagokat tartalmazhatnak.

A webhelyen található harmadik felek hivatkozásai olyan harmadik felek webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem vállalunk felelősséget a tartalom vagy a pontosság vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk garanciát és nem vállalunk felelősséget harmadik felek anyagaiért vagy webhelyeiért, vagy bármely más harmadik féltől származó anyagért, termékért vagy szolgáltatásért.

Nem vállalunk felelősséget az áruk, szolgáltatások, források, tartalom megvásárlásával vagy használatával kapcsolatos károkért vagy károkért, vagy bármely más, harmadik felek webhelyeivel kapcsolatos tranzakciókért. Kérjük, figyelmesen olvassa el a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat, mielőtt bármilyen tranzakciót folytatna. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, követeléseket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik félhez kell intézni.

9. SZAKASZ – FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS EGYÉB BENYÚJTÁSOK

Ha kérésünkre bizonyos pályaműveket (például pályázati pályaműveket) küld, vagy kérésünk nélkül, kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küld online, e-mailben, postai úton vagy más módon ( együttesen "megjegyzések"), Ön beleegyezik abba, hogy bármikor, korlátozás nélkül szerkeszthetjük, másolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és más módon bármilyen médiában felhasználhatjuk az Ön által nekünk közölt megjegyzéseket. Nem vagyunk és nem is leszünk kötelesek (1) az észrevételeket bizalmasan kezelni; (2) kártérítést fizetni az esetleges megjegyzésekért; vagy (3) válaszoljon bármely megjegyzésre.

Felügyelhetünk, szerkeszthetünk vagy távolíthatunk el minden olyan tartalmat, amelyet saját belátásunk szerint illegálisnak, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, becsületsértőnek, pornográfnak, obszcénnek vagy egyéb módon kifogásolhatónak, illetve bármely szellemi tulajdonát sértőnek tartunk, de nem kötelesek eltávolítani. weboldalon vagy a jelen Szolgáltatási feltételekben.

Ön beleegyezik abba, hogy megjegyzései nem sértik harmadik fél jogait, beleértve a szerzői jogot, a védjegyjogot, a magánélethez, a személyiséghez fűződő jogokat vagy más személyes vagy tulajdonjogokat. Ön beleegyezik továbbá abba, hogy megjegyzései nem tartalmazhatnak rágalmazó vagy más módon illegális, sértő vagy obszcén anyagokat, illetve nem tartalmazhatnak számítógépes vírusokat vagy egyéb rosszindulatú szoftvereket, amelyek bármilyen módon befolyásolhatják a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely működését. Nem használhat hamis e-mail címet, nem adhat ki másnak, mint Ön, és nem vezethet más módon félre minket vagy harmadik feleket a megjegyzések eredetét illetően. Kizárólag Ön felelős az Ön által közzétett megjegyzésekért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk felelősséget az Ön vagy harmadik felek által közzétett megjegyzésekért.

10. SZAKASZ – SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatainak az áruházon keresztül történő megadására adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik. Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez.

11. RÉSZ – HIBÁK, PONTOSSÁGOK ÉS KIhagyások

Oldalunkon vagy a Szolgáltatásban időről időre olyan információk jelenhetnek meg, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat tartalmazhatnak, amelyek a termékleírásokhoz, árakhoz, promóciókhoz, ajánlatokhoz, termékszállítási díjakhoz, szállítási időkhöz és elérhetőséghez kapcsolódnak. Fenntartjuk magunknak a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére vagy a rendelések törlésére, ha a Szolgáltatáson vagy bármely kapcsolódó weboldalon található bármely információ pontatlan, előzetes értesítés nélkül (beleértve a rendelés leadását is).

Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, ideértve, de nem kizárólagosan, az árakkal kapcsolatos információkat, kivéve, ha a törvény előírja. A Szolgáltatásra vagy bármely kapcsolódó webhelyre alkalmazott konkrét frissítés vagy frissítési dátum nem utalhat arra, hogy a Szolgáltatáson vagy bármely kapcsolódó webhelyen található összes információ módosult vagy frissített.

12. SZAKASZ – TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK

Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon túl, nem használhatja a webhelyet vagy annak tartalmát: (a) semmilyen jogellenes célra; (b) másokat arra ösztönözni, hogy illegális tevékenységben vegyenek részt vagy abban részt vegyenek; (c) megsértenek bármely nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami törvényt, szabályt, törvényt vagy rendeletet; (d) megsérteni vagy megsérteni szellemi tulajdonjogainkat vagy mások szellemi tulajdonjogait; (e) nem, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, kor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján zaklat, bántalmaz, sérteget, árt, rágalmaz, rágalmaz, hiteltelenít, megfélemlít vagy diszkriminál; f) hamis vagy félrevezető információkat ad; (g) vírusok vagy egyéb rosszindulatú kódok feltöltése vagy továbbítása, amelyek bármilyen módon felhasználhatók vagy felhasználhatók, ami befolyásolja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az Internet funkcionalitását vagy működését; (h) mások személyes adatainak gyűjtése vagy nyomon követése; (i) kéretlen levelek küldése, adathalászat, gyógyszertár, pókok, mászkálás vagy ürügy alatti kaparás miatt; (j) bármilyen illetlen vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az Internet biztonsági funkcióinak beavatkozása vagy megkerülése. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megsértsük a Szolgáltatást vagy bármely kapcsolódó webhelyet, ha azt megszegi bármely tiltott felhasználás. (j) bármilyen illetlen vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az Internet biztonsági funkcióinak beavatkozása vagy megkerülése. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a tiltott felhasználási módok bármelyikének megsértése miatt megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát. (j) bármilyen illetlen vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az Internet biztonsági funkcióinak beavatkozása vagy megkerülése. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a tiltott felhasználási módok bármelyikének megsértése miatt megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát.

13. SZAKASZ – A GARANCIA NYILATKOZATA; KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

Nem garantáljuk, nem vállaljuk vagy garantáljuk, hogy szolgáltatásaink igénybevétele zavartalan, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz.

Nem vállalunk garanciát arra, hogy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek.

Ön beleegyezik abba, hogy időről időre határozatlan időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást, vagy bármikor, előzetes értesítés nélkül lemondhatjuk a szolgáltatást.

Ön kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevétele vagy használatának képtelensége kizárólag az Ön felelősségére történik. A szolgáltatást, valamint a szolgáltatáson keresztül Önnek nyújtott összes terméket és szolgáltatást (kivéve az általunk kifejezetten biztosított eseteket) „úgy, ahogy van” és „ahogy rendelkezésre áll” a használatra, mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozat, szavatosság vagy feltétel nélkül, beleértve az eladhatóságra, az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a tartósságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó vélelmezett garanciákat vagy feltételeket.

a honlapon keresztül megküldik vagy más módon elérhetővé teszik, még a lehetőségeiről való tájékoztatást követően is. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, az ilyen államokban vagy joghatóságokban felelősségünk a törvény által megengedett maximális mértékre korlátozódik.

14. SZAKASZ – KÁRTÉRÍTÉS

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja anyavállalatunkat, leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, partnereinket, igazgatósági tagjainkat, igazgatóinkat, ügynökeinket, vállalkozóinkat, licencadóinkat, szolgáltatókat, alvállalkozókat, beszállítóinkat, gyakornokainkat és alkalmazottjainkat bármely olyan követelés vagy követelés esetén, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyeket bármely harmadik fél a jelen Szolgáltatási feltételek vagy az azokban hivatkozott dokumentumok Ön általi megsértése miatt, vagy abból ered, hogy Ön megsérti bármely törvényt vagy harmadik felek jogait.

15. SZAKASZ – VÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az ilyen rendelkezés a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben érvényesíthető, és a végrehajthatatlan része a jelen Szolgáltatási feltételektől elválaszthatónak minősül, ez a rendelkezés nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

16. SZAKASZ – MEGOLDÁS

A felek kötelezettségei és kötelezettségei, amelyek a felmondás dátuma előtt keletkeztek, a jelen szerződés megszűnésekor minden célból fennmaradnak.

A jelen Szolgáltatási feltételek mindaddig érvényben maradnak, amíg Ön vagy mi fel nem mondjuk. A jelen Szolgáltatási feltételeket bármikor felmondhatja, ha értesít minket arról, hogy a továbbiakban nem kívánja használni Szolgáltatásainkat, vagy már nem használja webhelyünket.

Ha a mi egyedüli megítélésünk szerint Ön elmulasztja, vagy gyanítjuk, hogy nem tartotta be a jelen Szolgáltatási feltételek bármely feltételét vagy rendelkezését, a jelen szerződést bármikor felmondhatjuk előzetes értesítés nélkül, és Ön továbbra is felelős minden esedékes összegért. a felmondás időpontjáig bezárólag; és/vagy ezért megtagadhatja a hozzáférést Szolgáltatásainkhoz (vagy azok bármely részéhez).

17. SZAKASZ – TELJES MEGÁLLAPODÁS

A jelen Szolgáltatási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

A jelen Szolgáltatási feltételek és az általunk ezen az oldalon vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett szabályok vagy működési szabályok alkotják a teljes megállapodást és egyetértést Ön és köztünk, és szabályozzák a Szolgáltatás Ön általi használatát, felülírva minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, kommunikációt és javaslatot. , szóban vagy írásban. Ön és köztünk (beleértve, korlátozás nélkül, a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi verzióját).

A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezésében fellépő félreértések nem értelmezhetők a szerző hátrányára.

18. SZAKASZ – ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Szolgáltatási feltételekre és minden külön megállapodásra, amely alapján Szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, a HK törvényei szabályozzák és értelmezik.

19. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy lecseréljük a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét azáltal, hogy frissítéseket és változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze webhelyünket, hogy nem történt-e változás. Weboldalunk vagy szolgáltatásunk további használata vagy hozzáférése a jelen Szolgáltatási feltételek bármely módosításának közzétételét követően a változtatások elfogadását jelenti.

20. SZAKASZ – ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

Ha kérdése van a Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 24online@hotsalestores.com. címen.

Company Name: Lucky Ecommerce Limited

Registration Number: 572963

Company Address: ROOM 1702 17/F HONGKONG TRADE CENTRE NOS.161-167 DES, VOEUX ROAD CENTRAL, HK ( this is not a returning address )

online szolgáltatás

Irodai idő: 7am-4pm, máskor kérjük, hagyjon üzenetet, 24 órán belül válaszolunk, kérjük.